Làm cách nào để nhận tiền hoàn trả khi hoàn hàng?

Shop Công Nghiệp sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn đủ điều kiện